Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2019

6512 a6d3 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viamagolek22 magolek22
7412 7c5b 390
Reposted frommangoe mangoe vialevune levune

June 06 2019

3210 ad73 390
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney

May 18 2019

Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarzzkropka rzzkropka

March 08 2019

Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski

February 14 2019

February 12 2019

0356 3d73 390
Reposted fromTamahl Tamahl viakotfica kotfica
3750 5a06 390
Reposted fromSardion Sardion viamyslodsiewnia myslodsiewnia

October 26 2018

2683 d9f1 390
Reposted fromoll oll viaretaliate retaliate

October 11 2018

September 12 2018

July 31 2018

2991 6c2d 390
 Lower Cathedral Lake at dusk
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaOnly2you Only2you

July 28 2018

8671 f65a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamentispenetralia mentispenetralia

July 08 2018

2139 04f1 390
Reposted frompunisher punisher viayoann yoann

June 28 2018

6365 0f1c 390
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaBrainy Brainy

June 27 2018

3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viaoxygenium oxygenium

June 19 2018

June 13 2018

Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasiedem siedem

May 31 2018

5000 4f0c 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacotarsky cotarsky

May 14 2018

3986 7a2d 390
Reposted fromdavid-10inch david-10inch vianiebywam niebywam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl