Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017You have nothing but a war inside you.

Reposted fromolewka olewka viaoutkapa outkapa

November 26 2017

Let’s drink endless cups of tea and talk until daylight fades.
Reposted fromspace-invader space-invader vialexxie lexxie
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure vianowaczi nowaczi
Kobieta jak nie ma jakiegoś zmartwienia, to znaczy że umarła.
— Katarzyna Grochola "Houston, mamy problem"
Reposted frommajkey majkey viapiehus piehus

November 14 2017

3243 29af 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadobby dobby

November 09 2017

November 05 2017

2316 c8dd 390

commandvrclarke:

1. You fucking live here

2. You fucking live here

3. You fucking live here

4. You fucking live here

5. You fucking live here

Reposted fromhomogayhorse homogayhorse vialifeless lifeless
3942 b761 390
Netflix understands
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaredneck redneck
3627 0bf2 390
Reposted fromSchaedelspalta Schaedelspalta viaekelias ekelias

October 31 2017

9915 cf45 390
Reposted fromscorpix scorpix viaDagarhen Dagarhen

October 26 2017

Reposted fromgruetze gruetze viagaf gaf

October 22 2017

Aby wyrosły nam skrzydła, każdego dnia musimy rzucać się w przepaść.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromWilalena Wilalena viasweetnothingg sweetnothingg

October 10 2017

Reposted fromatheism atheism
2746 a04b 390
Reposted fromravena00 ravena00 viagregorczykm gregorczykm

October 06 2017

Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska.
Reposted fromnutt nutt viamalinowowa malinowowa

September 24 2017

8665 6287 390
Reposted fromkatiestkid katiestkid viaagentX agentX

September 23 2017

September 20 2017

7468 ccc2 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadivi divi
9507 dc32 390

positive-memes:

Nothing like a good book

Reposted fromLorisCross LorisCross viaczoo czoo

September 16 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl